Bleikristallfenster im Kaufhaus „Le Printemps“

Foto: Mona Freitag